Đăng ký khảo sát miễn phí

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

KHỬ TRÙNG XÔNG HƠI

Là Công ty khử trùng hàng đầu ở Việt nam, với trên 20 năm kinh nghiệm, sự đầu tư đồng bộ từ con người đến trang thiết bị, trong nhiều năm qua QPC đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu khử trùng ở mức độ cao nhất của khách hàng trong và ngoài nước cũng như các yêu cầu khử trùng hàng nhập chuyên biệt liên quan đến hải quan, kiểm dịch thực vật…

Search