Đăng ký khảo sát miễn phí

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Kiểm soát dịch hại thành công không chỉ bắt đầu với một Phướng pháp kiểm soát Dịch hại – nó diễn ra liên tục ngày này qua ngày khác để giúp đảm bảo tài sản, cũng như sự hài lòng của khách hàng thuê văn phòng của tòa nhà được bảo vệ khỏi dịch hại và thiệt hại mà nó có thể gây ra. Mỗi Chuyên gia QPC Việt Nam được đào tạo để đánh giá các đặc điểm độc đáo của tòa nhà của bạn, sau đó thực hiện và giám sát một kế hoạch dựa trên Chương trình kiểm soát dịch hại mà chúng tôi tạo ra chỉ dành riêng cho bạn. Chúng tôi gọi đây là Giải pháp của QPC Việt Nam.

Bạn có văn phòng cho thuê. Bạn muốn danh tiếng tốt với người thuê nhà và nó mang lại giá trị thực cho khách hàng. Chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ quản lý dịch hại của bạn cũng như vậy. Khi bạn chọn Chương trình kiểm soát dịch hại cho tòa nhà của QPC Việt Nam, bạn chọn một chương trình được hỗ trợ bởi hơn 20 năm nghiên cứu khoa học và kết quả đã được chứng minh. Và Chuyên gia kiểm soát dịch hại của Chúng tôi sẽ điều chỉnh chương trình để đáp ứng nhu cầu của bạn. Gói Kiểm soát dịch hại cho Tòa nhà ™ tiêu chuẩn của chúng tôi bao gồm kiểm soát côn trùng và kiểm soát loài gặm nhấm.

Ngoài việc kiểm soát dịch hại, chương trình của bạn có thể bao gồm các dịch vụ khác như:

Thông tin chi tiết về tài khoản – Trang tổng quan có thể tùy chỉnh của chúng tôi cung cấp tổng quan cấp cao về chương trình kiểm soát dịch hại của bạn, bao gồm các mức dịch hại hiện tại và xu hướng áp lực dịch hại. Bạn cũng có thể xem các báo cáo dịch vụ trước đây và các lần ghé thăm dịch vụ theo lịch trình tiếp theo của bạn.

Kiểm soát chim – Một số loại chim có thể gây ra vấn đề cho tài sản của bạn. Chim có thể lây bệnh, làm hư hại tài sản và tạo ra các điều kiện nguy hiểm với chất thải và phân. QPC Việt Nam có thể tùy chỉnh chương trình kiểm soát chim tập trung vào việc thay đổi môi trường sống.

Kiểm soát ruồi – Ruồi là một mối phiền toái và nguy cơ sức khỏe trong môi trường kinh doanh và có thể lây lan vi khuẩn. Chúng sinh sản nhanh chóng, do đó kiểm soát là một thách thức. QPC Việt Nam có thể phát triển một kế hoạch chiến lược đặc biệt cho tòa nhà của bạn.

EnglishVietnamese