Đăng ký khảo sát miễn phí

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG

Không có hai cơ sở giống nhau, vì vậy Chuyên viên kiểm soát dịch hại của QPC Việt Nam sẽ sử dụng phương pháp khoa học dựa trên nguyên tắc Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), dựa vào các kỹ thuật chủ động để giúp ngăn ngừa côn trùng và dịch hại và chỉ sử dụng hóa chất như một phương sách cuối cùng. Từ ngày đầu tiên và tại mỗi lần cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ đánh giá hiện trạng của bạn, triển khai các giải pháp kiểm soát và theo dõi kết quả. Tìm hiểu thêm về Chương trình kiểm soát dịch hại đã được chứng minh của chúng tôi.

An toàn thực phẩm bắt đầu với khoa học. Vì vậy, nó có ý nghĩa rằng QPC Việt Nam ® có một cách tiếp cận khoa học để giúp bảo vệ môi trường chế biến thực phẩm nhạy cảm như của bạn. Khi bạn chọn Chương trình kiểm soát dịch hại an toàn cho Thực phẩm đồ uống ™, bạn sẽ nhận được một chương trình được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu của bạn. Hơn nữa, nó hoàn chỉnh với gói Kiểm soát Dịch hại An toàn, một hệ thống tài liệu toàn diện và hỗ trợ kiểm toán bất cứ khi nào bạn cần.

EnglishVietnamese